airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Foto af: Mads Pihl - Visit Greenland

Udnyttelse af Grønlands Genetiske Ressourcer 

Udnyttelse af genetiske ressourcer omfatter enhver indsamling, opbevaring, registrering, erhvervelse, overførsel og modtagelse af genetiske ressourcer i og fra Grønland. Alle, der ønsker at udnytte genetiske ressourcer i Grønland skal søge om tilladelse til dette. Derudover dækker udnyttelse over forskning og udvikling der foretages på basis af den indsamlede ressource. Patentering baseret på ressourcen er ligeledes omfattet af kravet om en aftale om udbyttedeling.

 

Når der ansøges om tilladelse til udnyttelse af genetiske ressourcer i Grønland vurderes ansøgningens indhold, og ansøgningsmaterialet kommer i høring i relevante departementer før en licens udstedes. Ønsker en licensholder at udnytte det indsamlede materiale, eller resultater deraf, kommercielt, skal der indgås en udbyttedelingsaftale (Mutually Agreed Terms) mellem licenshaveren eller licenshaverens institution eller virksomhed, og Grønlands Selvstyre.

 

Aftalen om udnyttelse af genetiske ressourcer i Grønland er bestemt ved lov: ”Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed”. Denne lov regulerer adgangen til og fordelingen af fordele for udnyttelse af genetiske ressourcer.