airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Foto af: Aningaaq Rosing Carlsen - Visit Greenland

Lovgivning 

Du kan læse lovgivningen om udnyttelse af genetiske ressourcer her. 

Lovgivningen er formet efter principperne i Nagoya-protokollen, der sikrer adgang til genetiske ressourcer samt efterfølgende rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår fra deres udnyttelse. Formålet med den grønlandske lovgivning er da også at sikre, at en rimelig andel af udbyttet ved udnyttelsen af genetiske ressourcer, tilfalder Grønland.

Udbyttedelingen kan bestå af såvel monetære som ikke-monetære fordele og forhandles individuelt mellem Grønlands Selvstyre og ansøgeren. Udbyttedeling kan bestå af royalties, milepælsbetalinger, vidensdeling og uddannelse, undervisning og lignende.

Grønlands Selvstyre har suveræn ret til at råde over og udnytte Grønlands genetiske ressourcer, og til at give andre adgang til at indsamle og udnytte Grønlands genetiske ressourcer og fastsætte og aftale vilkår derfor.

Udnyttelse af genetiske ressourcer fra Grønland, lige meget om udnyttelsen sker i eller udenfor Grønland, kan ikke ske uden at man har fået tildelt en udnyttelsestilladelse fra Naalakkersuisut.

Lovgivning

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Vederlag og Udgifter 

Naalakkersuisut kan for en udnyttelsestilladelse fastsætte vilkår om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre.

Rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven betaler udgifter i forbindelse med sagsbehandling, anden myndighedsbehandling og andre myndighedsaktiviteter efter inatsisartutloven. Betaling kan opkræves som gebyr eller udgiftsrefusion.

Hvis der publiceres eller offentliggøres resultater om undersøgelse eller forskning af genetiske ressourcer fra Grønland eller baseret derpå, er det et krav at man efter publiceringen eller offentliggørelsen oplyser Naalakkersuisut om publiceringen eller offentliggørelsen.

Bøde, Erstatning, Konfiskation mv. 

Bøde kan idømmes den, der:

  • Foretager udnyttelse af genetiske ressourcer uden en tilladelse dertil eller en aftale derom, i det omfang et krav om en tilladelse eller en aftale følger af inatsisartutloven.
  • Overtræder vilkår for tilladelser meddelt efter inatsisartutloven eller udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven eller bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven.
  • Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til inatsisartutloven eller i henhold til bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven.
  • Undlader at efterkomme påbud udstedt efter inatsisartutloven eller bestemmelser udstedt i medfør af inatsisartutloven.

Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af genetiske ressourcer, som er udnyttet uden udnyttelsestilladelse eller i strid med vilkår fastsat i en udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.

Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om erstatning for eller konfiskation af immaterielle rettigheder og andre former for udbytte af genetiske ressourcer, som er opnået uden indgåelse af en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut eller i strid med en udbyttedelingsaftale indgået med Naalakkersuisut.